Децембар 2015.

 1.12.2015.

 2015-12-01  СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

ПРВИ ДАН ВРЕДНОВАЊА

Евалуатори: Душанка Стојковић, Јелена Антонијевић, Драгољуб Павловић
Милош Маринковић

 2.12.2015.  

 2015-12-02  СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

ДРУГИ  ДАН ВРЕДНОВАЊАМилош Маринковић
 3.12.2015.  
 4.12.2015.  
 5.12.2015.  
 6.12.2015.  
 7.12.2015.  
 8.12.2015.  
 9.12.2015.  
 10.12.2015.  
 11.12.2015.  
 12.12.2015.  
 13.12.2015.  
 14.12.2015  
 15.12.2015.  
 16.12.2015.  
 17.12.2015  
 18.12.2015.  
 19.12.2015  
 20.12.2015  
 21.12.2015.  
 22.12.2015.  
 23.12.2015.  
 24.12.2015.  
 25.12.2015.  
 26.12.2015.  
 27.12.2015.  
 28.12.2015

2015-12-28  Стручно саветовање, Културни центар Смедерево 

Тема: Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи
                                                                                                Мерима Ђорђевић
 29.12.2015.

2015-12-29  Новогодишња приредба у Башину

                                   
 
     
 Мерима Ђорђевић

2015-12-29: Четврта седница Тима за развој школског програма

Одржана је четврта седница Тима за развој школског програма са следећим дневним редом:
    1. Анализа реализације оперативних планова и наставних планова и програма;
    2. Извештавање о праћењу иновација у образовно - васпитном раду и њиховој примени и реализација           циљева стандарда постигнућа.
Сања Добријевић

2015-12-29: Четврта седница Стручног већа природних наука 

Одржана је четврта седница Стручног већа природних наука ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним редом:
    1. Унапређење наставног процеса;
    2. Учешће на стручним семинарима у циљу унапређења наставног процеса;
    3. Разно.
 Сања Добријевић
 30.12.2015.  
   

Comments