Новембар 2015.

1.11.

2.11.

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.

2015-11-10:Седнице одељењских већа

Са почетком у 8 ч одржане су седнице одељењских већа за ученике од 1. до 8. разреда.

2015-11-10: Седница Наставничког већа

Са почетком у 9 ч одржана је семница Наставничког већа ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним  редом:


2015-11-10: Примери добре праксе

Наставници су током обуке за коришћење - обликовање школског летописа закључили да би најсрећније било да се више позабавимо начином комуникације међу колегама и међуљудским односима у колективу. Слике ћу додати првом следећом приликом.
Милош Маринковић
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.

2015-11-17 ШКОЛСКА ИСПИТНА КОМИСИЈА

Школска испитна комисија присуствовала је часу учитељице Гордане Мудрић и утврдила да је  приправник Гордана Мудрић савладала програм увођења наставника у процедуру за добијање лиценце.
Милош Маринковић


2015-11-17 :Трећа седница Стручног већа природних наука

Одржана је друга седница Стручног већа природних наука ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним  редом:
    1. Анализа успеха на крају првог класификационог периода;
    2. Мере побољшања успеха, рад са даровитим ученицима;
    3. Разно.
Сања Добријевић 
18.11.

2015-11-18 ШКОЛСКА ИСПИТНА КОМИСИЈА

Школска испитна комисија присуствовала је часу учитељице Сање Мирјанић и утврдила да је  приправник Сања Мирјанић савладала програм увођења наставника у процедуру за добијање лиценце.
Милош Маринковић
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.

2015-11-23 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Патронажна сестра и Дома здравља је одржала предавање на тему "Болести зависности" и обавила систематски преглед хигијене косе код свих ученика у Церовцу, Иста процедура обављена је 17.11. у Мраморцу, а 18.11. у Башину.
Милош  Маринковић


2015-11-23: Трећа седница Тима за развој школског програма

Одржана је трећа седница Стручног већа природних наука ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним  редом:
    1. Сарадња са Тимом ШРП;
    2. Анализа реализације школског програма за први идруги циклус.

Сања Добријевић
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.Comments