Септембар 2015.

 1.9.2015.

2015-09-01: ПРВИ ДАН У ШКОЛИ

Данас је у ОШ "Милија Ракић" почела нова школска година за десет првака и 109 ученика од другог до осмог разреда. Првацима су старији ученици припремили пригодан програм. Такође, ово је био посебан дан и за ученике петог разреда јер су данас први пут у новом одељењу састављеном од деце из Мраморца и Церовца. Свим ученицима и наставницима желим здраву и успешну школску 2015/2016. школску годину.

Милош Маринковић

 2.9.2015.
 3.9.2015.
 4.9.2015.
 5.9.2015.
 6.9.2015.
 7.9.2015.
 8.9.2015. 2015.09.08. Осликавање учионице осмог разреда
 9.9.2015.
 10.9.2015.
 11.9.2015.
 12.9.2015.
 13.9.2015.
 14.9.2015.
 15.9.2015.
 16.9.2015.
 17.9.2015.
 18.9.2015.
 19.9.2015.
 20.9.2015.
 21.9.2015.

2015-09-21: Прва седница Тима за развој школског програма

Одржана је прва седница Тима за развој школског програма ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним  редом:
     1. Израда плана и програма рада актива за школску 2015/2016. годину;
     2. Учешће у изради годишњег програма за школску 2015/2016. годину;
     3. Израда плана и програма сталног усавршавања наставника и стручних сарадника за школску 2015/2016.                годину;
     4. Израда плана сарадње са Тимом за инклузију;
     5. помоћ тимовима за израду индивидуалних програма, према посебним потребама ученика;
     6. Усвајање и разматрање Анекса школског програма за за школску 2015/2016. годину.

                                                                                                                              Сања Добријевић
 22.9.2015.

2015-09-22: ВРАГОЛАСТЕ ПОЗОРИШТАРИЈЕ

Ученици наше школе организовано су посетили фестивал "Враголасте позориштарије" у Смедеревској Паланци. Поред посете позоришту ученици су обишли и градски музеј и Галерију.

Милош Маринковић


2015-09-22: Прва седница Стручног већа природних наука

Одржана је прва седница Стручног већа природних наука ОШ "Милија Ракић" са следећим дневним  редом:
    1. Усвајање годишњег плана рада Стручног већа за школску 2015/2016. годину;
    2. Дефинисање потреба за новим наставним средствима;
    3. Разматрање опремљености ученика уџбеницима;
    4. Текућа питања
                                                                                   
                                                                                                                                               Сања Добријевић

 23.9.2015.
 24.9.2015.
 25.9.2015.
 26.9.2015.
 27.9.2015.
 28.9.2015.
 29.9.2015.
 30.9.2015.
 

Comments